Lekarz rodzinny

Nasz lekarz to specjalista medycyny rodzinnej, który opiekuje się zarówno dorosłymi jak i dziećmi. „Osobisty” lekarz, który gwarantuje podstawową opiekę medycznej każdej potrzebującej osobie, bez względu na wiek czy rodzaj schorzenia.

Gwarantujemy fachową wiedzę medyczną, polegamy na wzajemnym zaufaniu i oferujemy możliwość częstych kontaktów.

Zapraszamy pacjentów, którzy:

Ukończyli 2 rok życia

Cierpią z powodu infekcji ostrej lub przewlekłej

Z powodu stanu swojego zdrowia potrzebują zwolnienia lekarskiego, np. po hospitalizacji

Potrzebują bilansu zdrowia

Potrzebują recept na leczenie doraźne lub przewlekłe

Potrzebują interpretacji wyników badań

Oraz cierpiących z powodu chorób przewlekłych:

Astmy

Alergii

Nadciśnienia tętniczego

Cukrzycy

Otyłości

i innych

Zapraszamy pacjentów zawiedzionych
publiczną opieką zdrowotną